Hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Nghị định 90/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP, cơ sở điều trị thực hiện việc công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

  • Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở;

  • Danh sách nhân sự và kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn của từng nhân viên;

  • Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị;

  • Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị.

Việc công bố được thực hiện theo 1 trong 2 phương thức sau đây:

  • Gửi bản gốc hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện về Sở Y tế để công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế;

  • Gửi hồ sơ công bố theo phương thức điện tử về Sở Y tế để công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Xem phương thức công bố tại Nghị định 90/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan