Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 15/10/2018 nhằm quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Theo đó, Thông tư 13 quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu được lập thành 01 (một) bộ, bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu

  • Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng: bản sao.

  • Giấy chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy: bản sao có chứng thực, trường hợp bản sao không có chứng thực thì mang bản chính để đối chiếu.

  • Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng của sản phẩm đề nghị nhập khẩu: bản sao, bằng tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh.

Xem chi tiết Thông tư 13/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

351

Văn bản liên quan