Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Theo quy địn tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm các tài liệu sau đây:

ho so, xa dat chuan, pho cap giao duc, xoa mu chu, nghi dinh 20/2014/NĐ-CP

Hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm:

  • Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

  • Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

  • Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ).

Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm:

  • Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê;

  • Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/5/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

204

Văn bản liên quan