Hồ sơ đề nghị ký kết hợp đồng mua bán điện gió gồm những gì?

Đầu năm 2019, Thông tư 02/2019/TT-BCT đã được Bộ Công Thương ký ban hành quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió. Văn bản thay thế Thông tư 06/2013/TT-BCT.

Cụ thể, chủ đầu tư dự án nhà máy điện gió phải lập hồ sơ đề nghị ký hợp đồng mua bán điện gửi Bên mua điện để thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt để ký hợp đồng mua bán điện. Hồ sơ bao gồm:

  • Công văn đề nghị ký kết hợp đồng mua bán điện của Bên bán điện;

  • Văn bản pháp lý của dự án, bao gồm: Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền về quy hoạch nguồn và lưới điện; Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

  • Dự thảo Hợp đồng mua bán điện;

  • Thỏa thuận đấu nối nhà máy điện vào hệ thống điện quốc gia kèm theo phương án đấu nối của nhà máy điện; Thỏa thuận SCADA/EMS và hệ thống thông tin điều độ; Thỏa thuận hệ thống rơ le bảo vệ và tự động;

  • Tài liệu tính toán tổn thất công suất và điện năng của máy biến áp, đường dây truyền tải.

Xem mẫu hợp đồng mua bán điện tại Thông tư 02/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

594

Văn bản liên quan