Hồ sơ kiểm dịch nhập khẩu động vật, SP động vật tiêu thụ trong nước

Ngày 30/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Theo đó, hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản tiêu thụ trong nước bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch;

  • Bản sao mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu có xác nhận của doanh nghiệp;

  • Bản sao Giấy phép CITES có xác nhận của doanh nghiệp đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản có trong Danh Mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

  • Bản sao Giấy phép nhập khẩu thủy sản của Tổng cục Thủy sản có xác nhận của doanh nghiệp đối với động vật thủy sản sử dụng để làm giống không có tên trong Danh Mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định 57/2008/QĐ-BNN.

Xem chi tiết tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan