Hội đồng giám định viên tư pháp lĩnh vực văn hóa thành lập NTN?

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL, hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa được thành lập khi đáp ứng điều kiện sau đây:

- Hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa được thành lập trong trường hợp quy định tại Điều 30 Luật giám định tư pháp;

- Hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập.

thanh lap hoi dong giam dinh vien tu phap linh vuc van hoa, thong tu 04/2013/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

Việc thành lập hội đồng giám định được thực hiện như sau:

  • Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ lựa chọn giám định viên, người giám định tư pháp theo vụ việc phù hợp với nội dung trưng cầu giám định, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng quyết định thành lập hội đồng;

  • Thành phần, số lượng thành viên và cơ chế hoạt động của hội đồng giám định thực hiện theo Điều 30 Luật giám định tư pháp, cụ thể là Hội đồng giám định gồm có ít nhất 03 thành viên là những người có chuyên môn cao và có uy tín trong lĩnh vực cần giám định. Bên cạnh đó, Hội đồng giám định hoạt động theo cơ chế giám định tập thể quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan