Hội đồng giám sát xổ số có quyền hạn gì trong việc TC quay số mở thưởng?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 76/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Theo đó, khi tổ chức quay số mở thưởng, Hội đồng giám sát xổ số có các quyền hạn được quy định tại Điều 8 Thông tư 76/2013/TT-BTC như sau:

quay so mo thuong, Thong tu 76/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động tổ chức quay số mở thưởng;

 • Lựa chọn ngẫu nhiên bóng để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trong trường hợp cần thiết);

 • Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

  • Thiết bị sử dụng cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng giám sát xổ số làm việc;

  • Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số;

  • Tổ chức mở thưởng không đúng lịch mở thưởng (ngày, giờ) và địa điểm mở thưởng đã thông báo của Công ty Xổ số kiến thiết;

  • Có biểu hiện gian lận khi tổ chức quay số mở thưởng.

 • Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

  • Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng;

  • Trong khi quay số mở thưởng bóng rơi ra khỏi lồng cầu hoặc bóng bị tắc nghẽn trong lồng cầu.

 • Yêu cầu cơ quan trực tiếp cử thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các quy định của pháp luật.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 76/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

290

Văn bản liên quan