Hướng dẫn đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công An vừa ký ban hành Thông tư 47/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Theo đó, từ ngày 07/12/2014 trở đi thì việc đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 115/2013/NĐ-CP và các quy định sau đây:

  • Tổ chức, cá nhân vi phạm phải làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền tạm giữ đề nghị được giữ, bảo quản phương tiện.

  • Thời hạn xem xét, quyết định việc giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản và trách nhiệm quản lý, bảo quản phương tiện vi phạm trong thời gian xem xét, quyết định việc giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản được thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư 47/2014/TT-BCA.

  • Tổ chức, cá nhân vi phạm đã đặt tiền bảo lãnh trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện nếu sử dụng phương tiện hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng phương tiện được giao giữ, bảo quản để đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, gây tai nạn giao thông hoặc sử dụng làm phương tiện để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác thì sẽ chuyển phương tiện vi phạm đó về nơi tạm giữ theo quy định.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCA có hiệu lực từ 07/12/2014.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan