Thông tư 47/2014/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 47/2014/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 47/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 115/2013/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 47/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 17/10/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Thông tư 47/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 115/2013/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2013/NĐ-CP NGÀY 03/10/2013 VỀ QUẢN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUẢN LÝ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ, TỊCH THU
 • Điều 3. Điều kiện nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu
 • Điều 4. Bảo đảm an toàn khi quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu
 • Điều 5. Bố trí nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu
 • Điều 6. Bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch ...
 • Điều 7. Giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản
 • Điều 8. Đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ
 • Điều 10. Thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 47/2014/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 47/2014/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 47/2014/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 47/2014/TT-BCA

Đang cập nhật