Hướng dẫn giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, cụ thể trong CAND

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Theo quy định tại Nghị định 22/2019/NĐ-CP, việc giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

  • Cán bộ, chiến sĩ Công an có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;

  • Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình thì cán bộ, chiến sĩ Công an tiếp nhận tố cáo phải trực tiếp tiến hành hoặc báo cáo người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành ngay việc xác minh nội dung tố cáo, áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và kịp thời lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật (nếu có);

  • Thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Công an giải quyết tố cáo ra quyết định xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 22/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

326

Văn bản liên quan