Hướng dẫn hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế công an nhân dân

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 57/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân

Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 57/2019/TT-BCA  quy định hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (sau đây viết gọn là Luật Bảo hiểm y tế), cụ thể:

Ho do cap doi cap lai the BHYT, can bo chien si CAND, Thong tu 57/2019/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế;

  • Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với hồ sơ đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế; gồm:

  • Đơn đề nghị đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế;

  • Thẻ bảo hiểm y tế (đối với trường hợp đổi thẻ).

Lưu ý, Biểu mẫu cấp thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này do cơ quan bảo hiểm xã hội nơi Công an đơn vị, địa phương có cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đóng quân, làm việc cấp.

Mặt khác, Thông tư 57/2019/TT-BCA quy định khi cần đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

- Trực tiếp đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế: Cá nhân có đơn đề nghị kèm theo thẻ bảo hiểm y tế (đối với trường hợp đổi thẻ) nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ.

- Thông qua Công an đơn vị, địa phương: Cá nhân hoặc cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đại diện cho thân nhân có đơn đề nghị kèm theo thẻ bảo hiểm y tế (đối với trường hợp đổi thẻ) nộp cho đơn vị quản lý trực tiếp để chuyển đến Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc đơn vị có chức năng thực hiện công tác tổ chức cán bộ) thuộc Công an đơn vị, địa phương lập danh sách đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trình Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ thực hiện đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 57/2019/TT-BCA có hiệu lực từ 25/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

379

Văn bản liên quan