Hướng dẫn hồ sơ thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ

Đây là một trong các nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 184/2019/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành quy định đồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù.

Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 184/2019/TT-BQP quy định hồ sơ thu giữ, xử lý đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù, gồm:

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Biên bản thu giữ đồ vật cấm;

 • Biên bản ghi lời khai của người vi phạm và người làm chứng (nếu có);

 • Bản tường trình của người vi phạm;

 • Báo cáo của cán bộ thu giữ đồ vật cấm và đề nghị hình thức xử lý;

 • Biên bản họp Hội đồng xử lý đồ vật cấm, Biên bản họp Hội đồng xử lý kỷ luật phạm nhân hoặc kết luận của cơ quan điều tra trong trường hợp hành vi vi phạm không bị xử lý về hình sự;

 • Quyết định thu giữ đồ vật cấm;

 • Quyết định xử lý đồ vật cấm;

 • Quyết định xử lý vi phạm;

 • Biên bản xử lý đồ vật cấm (biên bản bàn giao, tiêu hủy đồ vật cấm);

 • Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan (nếu chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định);

 • Tài liệu khác có liên quan.

Trong đó, đồ vật cấm được hiểu là những đồ vật được quy định tại Thông tư 184/2019/TT-BQP, khi đưa vào cơ sở giam giữ có khả năng gây mất an toàn cho cơ sở giam giữ; phạm nhân dùng để tự sát, trốn khỏi nơi giam giữ, gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe, tính mạng của bản thân hoặc người khác; gây cản trở cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án phạt tù.

Hơn nữa, tài liệu thu giữ, xử lý đồ vật cấm và xử lý vi phạm đối với phạm nhân phải được lưu trong hồ sơ phạm nhân; trường hợp hồ sơ đã chuyển giao cho cơ quan khác để giải quyết theo thẩm quyền thì sao lưu hồ sơ để quản lý, lưu trữ theo quy định.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 184/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 22/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan