Hướng dẫn mới về mức đóng BHYT đối với HSSV và thân nhân của CAND

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 57/2019/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân

muc dong BHYT doi voi HSSV va nhan than CAND, Thong tu 57/2019/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế áp dụng đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân được quy định qua bảng sau:

Đối tượng BHYT

 

Mức đóng BHYT

Trách nhiệm đóng  BHYT

Đối tượng do người lao động và Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là người lao động)  (khoản 1 Điều 3 Thông tư 57/2019/TT-BCA)

- Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

 

 

4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung

- Công an đơn vị, địa phương đóng 2/3,

- Người lao động đóng 1/3;

 

- Đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động

Bằng 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động

 

Người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Trích từ ngân sách nhà nước;

Số tiền đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm đóng của Công an đơn vị, địa phương

Người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân

 

Số tiền đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên

Đóng BHYT theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất;

 

 

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm;

 

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

Không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế

 

 

Trong thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật

Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. (Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng)

 

Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế; Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế;  Đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế là thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân

(Khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Thông tư 57/2019/TT-BCA)

 

 

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

 

- Kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này do ngân sách nhà nước đảm bảo;

- Kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng bảo hiểm y tế, phần còn lại do cá nhân tự đóng. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế

Xem chi tiết tại Thông tư 57/2019/TT-BCA có hiệu lực từ 25/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan