Hướng dẫn thanh toán nợ trong Hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 37/2016/TT-NHNN vào ngày 30/12/2016 hướng dẫn cụ thể về thanh toán nợ trong Hệ thống thanh toán liên ngân hàng.

Theo đó, Thông tư 37 quy định thanh toán Nợ giữa các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có hợp đồng ủy quyền trước.

Đối với thanh toán Nợ giữa các thành viên là đơn vị Ngân hàng Nhà nước với các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản thỏa thuận trước.

Đồng thời Thông tư 37 còn quy định hợp đồng ủy quyền trước hoặc văn bản thỏa thuận về việc thanh toán nợ giữa các thành viên phải bao gồm tối thiểu các yếu tố sau:

  • Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán Nợ giữa các thành viên;
  • Hạn mức tối đa của một Lệnh thanh toán Nợ không cần xác nhận nợ;
  • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.

Xem chi tiết Thông tư 37/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

159

Văn bản liên quan