Hướng dẫn tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trong Quân đội Nhân dân

Ngày 01/12/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 199/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 199/2016/TT-BQP, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch) được tổ chức tại Quân đội Nhân dân như sau:

Năm lẻ 5, năm khác:

  • Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ tham gia Lễ dâng hương do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức;
  • Các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc;
  • Các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội tổ chức tuyên truyền, đưa tin về sự kiện.

Năm tròn:

  • Các đơn vị tổ chức cho bộ đội theo dõi chương trình Đài Truyền hình Việt Nam hoặc Đài Tiếng nói Việt Nam phát trực tiếp Lễ dâng hương cấp quốc gia tại tỉnh Phú Thọ;
  • Các hoạt động khác tổ chức như năm lẻ 5, năm khác.

Xem chi tiết tại Thông tư 199/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan