Hướng dẫn toàn bộ về chế độ phụ cấp thâm niên của sĩ quan, quân nhân

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 224/2017/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng.

che do phu cap tham nien cua si quan, quan nhan, Thong tu 224/2017/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Thông tư 224/2017/TT-BQP, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội đủ 5 năm (đủ 60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

Cần chú ý, chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang hưởng lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và Nghị định 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ.

Một số quy định đáng chú ý khi tính hưởng phụ cấp thâm niên:

Thứ nhất, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên:

  • Thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội;

  • Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác (bao gồm: công an, cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng, nhà giáo, dự trữ quốc gia và các ngành, nghề khác được Chính phủ quy định) được cộng dồn với thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội.

Đối với trường hợp thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên này nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. Trong cùng một thời điểm làm việc, được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên (của nhiều ngành, nghề khác nhau) thì chỉ được hưởng một loại phụ cấp thâm niên.

Thứ hai, thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

  • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian chấp hành hình phạt tù giam; thời gian đào ngũ;

  • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

  • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 224/2017/TT-BQP có hiệu lực từ 28/10/2017.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan