Nghị định 19/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 19/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng Số hiệu: 19/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 24/02/2017 Lĩnh vực: Quốc phòng, Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI VIÊN ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng
 • Điều 4. Chuyển xếp lương
 • Điều 5. Chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân và viên chức quốc phòng
 • Điều 6. Nguồn kinh phí
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp thâm niên đối với công nhân, viên chức quốc phòng. Cụ thể:

Công bố bảng hệ số lương của công nhân quốc phòng (tại Phụ lục đính kèm);

Các loại phụ cấp, trợ cấp cho công nhân quốc phòng. Gồm:

 • Phụ cấp thâm niên vượt khung; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp đặc biệt; Phụ cập độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp trách nhiệm công việc (thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP);
 • Phụ cấp công vụ (thực hiện theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP);
 • Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (thực hiện theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP)

Nâng bậc lương, nâng loại cho công nhân quốc phòng:

 • Nâng lên 01 bậc lương cho công nhân quốc phòng luôn hoàn thành công việc được giao, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định nếu:
  • Sau 2 năm giữ bậc lương có hệ số lương từ 3,95 trở xuống và;
  • Sau 3 năm giữ bậc lương có hệ số lương trên 3,95.
 • Xét hoặc thi nâng loại nếu công nhân quốc phòng hoàn thành tốt hoặc xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực đảm nhiệm vị trí việc làm cao hơn trong cùng ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật và có văn bằng phù hợp.

Nguyên tắc chuyển xếp lương: Khi chuyển xếp lương không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng loại, ngạch lương. 

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân, viên chức quốc phòng: Công nhân, viên chức quốc phòng có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội đủ 5 năm (60 tháng) thì:

 • Được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);
 • Từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Lưu ý: Các khoản thời gian sau không được tính vào thời gian hưởng phụ cấp:

 • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
 • Thơi gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định;
 • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tam giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Nghị định 19/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2017. Các chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng từ ngày 01/7/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 19/2017/NĐ-CP để xử lý: