Hướng dẫn xếp hạng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào các hạng như sau:

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng A (Tốt) nếu Tổng điểm xếp hạng lớn hơn hoặc bằng 4,5.

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng B (Khá) nếu Tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 4,5 và lớn hơn hoặc bằng 3,5.

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng C (Trung bình) nếu Tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 3,5 và lớn hơn hoặc bằng 2,5.

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng D (Yếu) nếu Tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 2,5 và lớn hơn hoặc bằng 1,5.

  • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng E (Yếu kém) nếu Tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 1,5.

  • Ngoài quy định nêu tại Khoản 4 Điều 20 Thông tư 52/2018/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng D nếu lâm vào một trong các trường hợp tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 130a Luật các tổ chức tín dụng.

  • Ngoài quy định nêu tại Khoản 5 Điều 20 Thông tư 52/2018/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng E nếu lâm vào một trong các trường hợp tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 145 Luật các tổ chức tín dụng và chưa được NHNN đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Xem chi tiết tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

253

Văn bản liên quan