Hướng dẫn xếp hạng thành tích thi Hội thao QPAN

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Cụ thể, việc tiến hành xếp hạng thành tích thi Hội thao QPAN thực hiện theo quy định tại Thông tư 23, cụ thể:

Thành tích cá nhân:

  • Được tính cho từng nội dung thi sau: Thi một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; thi đội ngũ tiểu đội và các nội dung thi theo khối, lớp. Thí sinh có số điểm cao hơn được xếp hạng trên.

Thành tích tập thể:

  • Được tính cho tập thể khối, lớp. Các thí sinh tham gia các nội dung thi môn thi tập thể và thi theo khối, lớp. Tập thể có số điểm cao hơn được xếp hạng trên, nếu hai đội có số điểm ngang nhau, đội nào có điểm thi nội dung một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh cao hơn sẽ xếp hạng trên, nếu vẫn bằng nhau thì đội nào có điểm 10 nhiều hơn thì xếp hạng trên, nếu vẫn bằng nhau thì được xếp đồng hạng.

Thành tích toàn đoàn

  • Thành tích toàn đoàn là tổng số thành tích của các cá nhân và tập thể trong mỗi đoàn, Đoàn nào có tổng điểm cao hơn sẽ xếp hạng trên; nếu bằng điểm nhau thì đoàn nào có tổng điểm nội dung thi một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh cao hơn sẽ xếp hạng trên; nếu vẫn bằng điểm nhau thì đoàn nào có tổng điểm nội dung thi thực hành bắn súng tiểu liên AK cao hơn sẽ xếp hạng trên; nếu vẫn bằng nhau thì đoàn nào có điểm 10 nhiều hơn thì xếp hạng trên; nếu vẫn bằng nhau thì được xếp đồng hạng.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

377

Văn bản liên quan