Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 23/2018/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng Ngày ban hành: 28/09/2018 Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 65 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học ...
 • ĐIỀU LỆ HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích và yêu cầu tổ chức Hội thao
 • Điều 3. Các cấp, thời gian và địa điểm tổ chức Hội thao
 • Điều 4. Số lượng và yêu cầu đối với thí sinh tham gia Hội thao
 • Chương II NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI; ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THAO
 • Điều 5. Nội dung thi
 • Điều 6. Hình thức thi
 • Điều 7. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thao
 • Chương III THẨM QUYỀN TỔ CHỨC HỘI THAO, BAN TỔ CHỨC, BAN THƯ KÝ, BAN GIÁM KHẢO HỘI THAO
 • Điều 8. Thẩm quyền tổ chức Hội thao
 • Điều 9. Ban tổ chức Hội thao
 • Điều 10. Ban thư ký
 • Điều 11. Ban giám khảo Hội thao
 • Chương IV ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TẮC CÁC NỘI DUNG THI
 • Điều 12. Thi một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh
 • Điều 13. Thi đội ngũ
 • Điều 14. Thi kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
 • Điều 15. Thi kỹ thuật mắc tăng võng
 • Điều 16. Thi tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày
 • Điều 17. Thi các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
 • Điều 18. Thi ném lựu đạn xa trúng đích
 • Điều 19. Thi bắn súng tiểu liên AK bài 1
 • Điều 20. Thi chạy vũ trang 800 m, có vác súng tiểu liên AK
 • Chương V CÁCH TÍNH KẾT QUẢ VÀ XẾP HẠNG THÀNH TÍCH
 • Điều 21. Cách tính kết quả
 • Điều 22. Xếp hạng thành tích
 • PHỤ LỤC I: SƠ ĐỒ BÃI THI KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG
 • PHỤ LỤC II: BẢNG QUY ĐỔI THÀNH TÍCH 3 NỘI DUNG THI TÍNH THỜI GIAN
 • PHỤ LỤC III: SƠ ĐỒ BÃI, MẪU MẮC TĂNG VÕNG
 • PHỤ LỤC IV: BẢNG QUY ĐỔI THÀNH TÍCH THI KĨ THUẬT MẮC TĂNG VÕNG
 • PHỤ LỤC V: SƠ ĐỒ BÃI THI TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU
 • PHỤ LỤC VI: SƠ ĐỒ BÃI THI NÉM LỰU ĐẠN XA TRÚNG ĐÍCH
 • PHỤ LỤC VII. SƠ ĐỒ BÃI THI BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK
 • PHỤ LỤC VIII: BẢNG QUY ĐỔI THÀNH TÍCH NỘI DUNG CHẠY 800M VŨ TRANG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT

Đang cập nhật