Khi nào công nhân quốc phòng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung?

Thông tư 207/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

Theo như Thông tư 2017, công nhân quốc phòng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung trong trường hợp sau đây:

Đã xếp lương bậc 10/10 trong loại, nhóm mới mà thời gian có đóng BHXH bắt buộc còn từ đủ 36 tháng trở lên:

  • Đủ 36 tháng được tính 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong loại, nhóm;

  • Đủ 12 tháng tiếp theo tính thêm 1%.

Lưu ý: Sau khi chuyển xếp lương mới, nếu hệ số lương cộng với hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung thấp hơn hệ số lương đang hưởng cộng với hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh thì được hưởng hệ số chênh lệch đó. Hệ số chênh lệch bảo lưu này giảm dần khi được nâng lương.

Xem chi tiết tại Thông tư 207/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

362

Văn bản liên quan