Khi nào được thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ xã hội, quỹ từ thiện?

Đây là nội dung đáng chú ý được ban hành tại Thông tư 02/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo như Điều 3 Thông tư 02/2013/TT-BNV quy định, pháp nhân trực thuộc quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập khi: Quỹ có nhu cầu và đủ điều kiện thành lập pháp nhân trực thuộc, hoạt động trong những lĩnh vực phù hợp với điều lệ quỹ đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận mà pháp luật đã quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, trình tự, hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động (giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, giấy phép kinh doanh hoặc hình thức khác) thì quỹ quyết định thành lập pháp nhân và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định 30/2012/NĐ-CP .

thanh lap phap nhan thuoc quy xa hoi, quy tu thien, Thong tu 02/2013/TT-BNV

Hình minh họa (nguồn internet)

Nội dung thông báo thành lập pháp nhân của quỹ gồm:

  • Tên pháp nhân;

  • Địa chỉ trụ sở chính của pháp nhân;

  • Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của pháp nhân;

  • Họ và tên, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

  • Quyết định thành lập pháp nhân (bản chính);

  • Bản sao các tài liệu: Quy chế hoặc quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân; giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có).

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 02/2013/TT-BNV có hiệu lực từ 01/6/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

250

Văn bản liên quan