Không làm nhiễm bẩn sản phẩm thủy sản trong quá trình làm vệ sinh và khử trùng

Đây là một trong số những yêu cầu đối với vệ sinh nhà xưởng và thiết bị dụng cụ sản xuất thủy sản được quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 13/02/2017.

Theo đó Thông tư 03 đã liệt kê cụ thể những yêu cầu đối với vệ sinh nhà xưởng và thiết bị dụng cụ sản xuất gồm:

  • Cơ sở phải trang bị dụng cụ làm vệ sinh đầy đủ và chuyên dùng.

  • Không làm nhiễm bẩn sản phẩm trong quá trình làm vệ sinh và khử trùng.

  • Cơ sở phải được làm vệ sinh thường xuyên, đảm bảo nhà xưởng sạch sẽ. Chất thải rắn phải được thu gom và vận chuyển thường xuyên ra khỏi khu vực sản xuất. Các cống rãnh thoát nước thải phải được quét dọn, đảm bảo không có bùn rác, không đọng nước, giảm thiểu mùi hôi.

  • Các loại thiết bị, dụng cụ sản xuất, dụng cụ chứa đựng có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải vệ sinh sạch trước và sau khi sử dụng và phải được cất giữ và bảo quản đúng nơi quy định.

Xem chi tiết Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 13/8/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

58

Văn bản liên quan