Ký hợp đồng với đại lý bán lẻ xăng dầu không đủ điều kiện sẽ bị phạt

Ký hợp đồng với đại lý bán lẻ xăng dầu không đủ điều kiện sẽ bị phạt
Lê Hải

Đây là một trong những hành vi vi phạm quy định về giao, nhận tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu được quy định tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

 

Theo đó, Nghị định 67 quy định mức phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng đối với thương nhân phân phối xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • Ký hợp đồng với đại lý bán lẻ xăng dầu không đủ điều kiện theo quy định;

  • Giao đại lý xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định;

  • Nhận làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định;

  • Ký hợp đồng làm tổng đại lý hoặc đại lý cho thương nhân đầu mối hoặc làm đại lý cho tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác;

  • Ký hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh xăng dầu trong thời gian thương nhân kinh doanh xăng dầu đang làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu của thương nhân đầu mối khác, đại lý bán lẻ xăng dầu của thương nhân đầu mối khác hoặc thương nhân phân phối xăng dầu khác hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác.

Xem thêm tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/7/2017.

 

Gởi câu hỏi

284

Văn bản liên quan