Nghị định 67/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 67/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí Số hiệu: 67/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/05/2017 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp

Mục lục Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt
 • Điều 5. Áp dụng các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ
 • Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí
 • Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động phát triển mỏ và khai thác dầu khí
 • Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động kết thúc dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, AN NINH VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ
 • Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh dầu khí
 • Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về ứng phó sự cố tràn dầu
 • Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về an toàn đường ống vận chuyển khí trên đất liền
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC TRONG LĨNH ...
 • Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về báo cáo và cung cấp thông tin
 • Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về cung cấp tài liệu cho hoạt động kiểm tra, thanh tra về dầu khí
 • Chương III HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU
 • Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu
 • Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất xăng dầu
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU
 • Điều 16. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép hoặc Giấy xác nhận hoặc Giấy chứng nhận ...
 • Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về niêm yết giá bán và giá bán lẻ xăng dầu
 • Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về quy trình điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
 • Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký, mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối
 • Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về giao, nhận tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu
 • Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về ký hợp đồng mua, bán xăng dầu, hợp đồng làm thương nhân nhận quyền ...
 • Điều 22. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu của Công ty con của thương nhân kinh doanh xuất ...
 • Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về chuyển tải, sang mạn xăng dầu
 • Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ xăng dầu
 • Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu
 • Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, ...
 • Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu
 • Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về biển hiệu
 • Điều 29. Hành vi vi phạm về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý năng lực phòng ...
 • Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về bán xăng dầu
 • Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về vận chuyển, buôn bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới
 • Điều 32. Hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ
 • Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới
 • Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu
 • Chương IV HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH ...
 • Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LPG
 • Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh LPG
 • Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG
 • Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm nạp LPG vào chai
 • Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
 • Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện trạm cấp LPG
 • Điều 40. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện chai LPG lưu thông trên thị trường
 • Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH LPG
 • Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, chế biến LPG
 • Điều 42. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG
 • Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NẠP, CẤP LPG
 • Điều 43. Hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào chai
 • Điều 44. Hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào phương tiện vận tải
 • Điều 45. Hành vi vi phạm quy định về cấp LPG
 • Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, SỬA CHỮA, KIỂM ĐỊNH CHAI LPG
 • Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG
 • Điều 47. Hành vi vi phạm quy định của trạm kiểm định chai LPG
 • Mục 5. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LNG
 • Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh LNG
 • Điều 49. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LNG
 • Điều 50. Hành vi vi phạm về điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
 • Điều 51. Hành vi vi phạm về điều kiện trạm cấp LNG
 • Mục 6. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH LNG
 • Điều 52. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LNG
 • Điều 53. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, chế biến LNG
 • Mục 7. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NẠP, CẤP LNG
 • Điều 54. Hành vi vi phạm quy định về nạp LNG vào phương tiện vận tải
 • Điều 55. Hành vi vi phạm quy định về cấp LNG
 • Mục 8. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CNG
 • Điều 56. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh CNG
 • Điều 57. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CNG
 • Điều 58. Hành vi vi phạm về điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
 • Điều 59. Hành vi vi phạm về điều kiện trạm cấp CNG
 • Mục 9. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH CNG
 • Điều 60. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh CNG
 • Điều 61. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, chế biến CNG
 • Mục 10. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NẠP, CẤP CNG
 • Điều 62. Hành vi vi phạm quy định về nạp CNG vào phương tiện vận tải
 • Điều 63. Hành vi vi phạm quy định về cấp CNG
 • Mục 11. HÀNH VI VI PHẠM KHÁC VỀ KINH DOANH KHÍ
 • Điều 64. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện pha chế khí
 • Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện cho thuê kho, cảng xuất, nhập khí
 • Điều 66. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện vận chuyển khí
 • Điều 67. Hành vi vi phạm quy định cho thuê kho, cảng xuất, nhập khí
 • Điều 68. Hành vi vi phạm quy định về vận chuyển khí
 • Điều 69. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất khí, xuất khẩu khí, chuyển khẩu khí ...
 • Điều 70. Hành vi vi phạm quy định về biển hiệu
 • Điều 71. Hành vi vi phạm quy định về giá bán lẻ khí
 • Chương V THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 72. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 73. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
 • Điều 74. Thẩm quyền của Công an nhân dân
 • Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng
 • Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển
 • Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan
 • Điều 78. Thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành
 • Điều 79. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 80. Phân định thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường, Công an nhân dân, Hải quan, Bộ đội Biên ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 81. Hiệu lực thi hành
 • Điều 82. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 83. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 67/2017/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 67/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 67/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật