Làm cách nào để hưởng lợi nhiều nhất khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu?

Anh Huỳnh Thanh Hải (Email: hthai1807****@gmail.com) có gửi câu hỏi về Thư Ký Luật với nội dung: “Bố tôi làm việc tại ngành Giáo dục được 31 năm và đã đóng BHXH được 31 năm liên tục. Nay bố tôi được 49 tuổi nhưng bị tai biến. Vậy bố tôi có thể được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng trợ cấp BHXH một lần không?”.

 

Nội dung này Thư Ký Luật giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, để hưởng lương hưu trước tuổi phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

  • Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  • Hoặc nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

  • Hoặc có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Do đó, trường hợp của Bố anh không được hưởng lương hưu trước tuổi. Tuy nhiên vẫn có thể bảo lưu số năm đóng BHXH còn lại để được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Trường hợp bảo lưu, Bố anh có 02 lựa chọn:

  • Thứ nhất: Bảo lưu đến năm 60 tuổi để được hưởng lương hưu theo điều kiện bình thường;

  • Thứ hai: Bảo lưu đến năm 50 tuổi và hưởng lương hưu theo điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động (Trường hợp này vẫn phải giám định suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên).

Lựa chọn cuối cùng là hưởng BHXH một lần nếu tình trạng của Bố anh đến mức:

  • Khuyết tật 81% trở lên;

  • Không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Căn cứ Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được hưởng 1,5 tháng tiền lương cho những năm đóng BHXH trước năm 2014 và 2 tháng tiền lương cho những năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

Như vậy, khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động có thể lựa chọn một trong các trường hợp đã nêu ở trên sao cho phù hợp với tình hình thực tế của từng người để được hưởng lợi nhiều nhất.

Gởi câu hỏi

390

Văn bản liên quan