Lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Theo Thông tư 09/2019/TT-BCT, việc lập và điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập được thực hiện như sau:

  • Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 114/2018/NĐ-CP.

  • Trường hợp tiến độ xây dựng đập, hồ chứa thủy điện thay đổi so với phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công được duyệt và không còn phù hợp với diễn biến khí tượng thủy văn tại thời điểm xây dựng, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định 114/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Thông tư 09/2019/TT-BCT cũng quy định phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện được phê duyệt theo quy định tại Nghị định 72/2007/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến khi có phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được phê duyệt theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 21/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

710

Văn bản liên quan