Luật thuế bảo vệ môi trường 2010: Quy định về thời điểm tính thuế

Luật thuế bảo vệ môi trường 2010: Quy định về thời điểm tính thuế
Nguyễn Trinh

Luật bảo vệ môi trường 2010 được ban hành ngày 15/11/2010 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2012. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại văn bản này là quy định về thời điểm tính thuế.

 

Cụ thể, theo nội dung tại Điều 9 Luật thuế bảo vệ môi trường 2010 và Điều 6 Thông tư 152/2011/TT-BTC thì thời điểm tính thuế được quy định như sau:

Thứ nhất, đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa. 

Thứ hai, đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng. 

Thứ ba, đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ xăng dầu nhập khẩu để bán quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 152/2011/TT-BTC. 

Thứ tư, đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Xem thêm tại: Luật thuế bảo vệ môi trường 2010Thông tư 152/2011/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi

218

Văn bản liên quan