Mẫu kế hoạch tự đánh giá trường mầm non theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT

Thư Ký Luật xin gửi đến Quý khách hàng, thành viên Mẫu Kế hoạch tự đánh giá trường mầm non Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT.

Theo đó:

Tự đánh giá là quá trình trường mầm non dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tự xem xét, đánh giá thực trạng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; cơ sở vật chất, các vấn đề liên quan khác của nhà trường để điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non.

 

Thư Ký Luật xin gửi đến Quý khách hàng, thành viên Mẫu kế hoạch tự đánh giá theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT.

>> Quý thành viên tải về tham khảo kế hoạch đánh giá của trường mầm non TẠI ĐÂY

Chi tiết hướng dẫn xem thêm Công văn 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

Gởi câu hỏi

13,917

Văn bản liên quan