Mức giới hạn an toàn đối với thức ăn hỗn hợp trong nuôi trồng thủy sản

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản.

Theo đó, giới hạn an toàn của các chỉ tiêu đối với thức ăn hỗn hợp (mã HS 2309.90.13; 2309.90.19) dùng trong nuôi trồng thủy sản được áp dụng với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản, phần 1: Thức ăn hỗn hợp, ký hiệu: QCVN 02-31-1 : 2019/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT. Cụ thể như sau:

muc gioi an toan cac chi tieu cua thuc an hon hop trong nuoi trong thuy san, Thong tu 07/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

Giới hạn tối đa cho phép của các chỉ tiêu an toàn

Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giới hạn tối đa cho phép

1

Aflatoxin B1

µg/kg

10

2

Ethoxyquin

mg/kg

150

3

Chì (Pb)

mg/kg

5

4

Cadimi (Cd)

mg/kg

1

5

Thủy ngân (Hg)

mg/kg

0,4

6

Asen (As) vô cơ

mg/kg

2

7

Salmonella

CFU/25g

Không phát hiện

Tổng cục Thủy sản phổ biến, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

78

Văn bản liên quan