Mức hỗ trợ tiền ăn cho HLV, VĐV trong thời gian thi đấu

Thông tư 61/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Cụ thể, trong thời gian thi đấu, HLV, VĐV được hưởng mức hỗ trợ tiền ăn như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

STT

Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển trẻ quốc gia

290.000

2

Đội tuyển tỉnh, ngành

290.000

3

Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành

220.000

4

Đội tuyển năng khiếu các cấp

220.000

Lưu ý: Trong thời gian tập trung thi đấu tại Đại hội thể thao khu vực, châu lục, thế giới và các giải thể thao quốc tế khác, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải.

Xem các quy định khác tại Thông tư 61/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

680

Văn bản liên quan