Mức tiền ăn của HLV, VĐV, GV thể dục thể thao Quân đội là bao nhiêu?

Thông tư 34/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội. Văn bản có hiệu lực từ ngày 28/3/2017.

Theo đó, tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể sẽ có mức tiền ăn thường xuyên khác nhau, dao động từ 62.000 – 94.000 đồng/người/ngày, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

Đối tượng

Mức tiền ăn

Mức 1

- Huấn luyện viên, vận động viên các đội bóng thi đấu ở hạng cao nhất quốc gia;

- Vận động viên kiện tướng ở các môn thể thao khác đang được công nhận, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên kiện tướng.

94.000

Mức 2

- Huấn luyện viên, vận động viên các đội bóng hạng A1 quốc gia và các đội bóng kế cận cho các đội bóng hạng cao nhất quốc gia;

- Vận động viên dự bị kiện tướng và cấp 1 quốc gia được công nhận, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên dự bị kiện tướng và cấp 1 quốc gia;

- Vận động viên giành huy chương tại giả trẻ (từ 16 tuổi trở lên) nhưng chưa đạt đẳng cấp dự bị kiện tướng hoặc cấp 1 quốc gia.

83.000

Mức 3

- Huấn luyện viên, vận động viên kế cận cho các đội bóng hạng A1 quốc gia;

- Huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội năng khiếu thể thao được Bộ Tổng Tham mưu quyết định thành lập.

73.000

Mức 4

- Vận động viên năng khiếu nghiệp dư thuộc các trung tâm, đoàn, đội thể thao được Bộ Tổng Tham mưu quyết định cho mở lớp đào tạo;

- Vận động viên tập trung huấn luyện để tuyển chọn vào đội năng khiếu theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu, thời gian được hưởng không quá 60 ngày;

- Vận động viên nghiệp dư (nếu đạt đẳng cấp thì được hưởng chế độ theo đẳng cấp được công nhận), tập ngày nào hưởng ngày đó;

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy thể dục, thể thao ở các học viện, nhà trường trong Quân đội; giáo viên trực tiếp giảng dạy thể dục, thể thao ở Trung tâm huấn luyện Miếu Môn thuộc Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu.

62.000

 

Xem thêm tiêu chuẩn tiền thuốc bổ tại Thông tư 34/2017/TT-BQP.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

270

Văn bản liên quan