Thông tư 34/2017/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 34/2017/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 34/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 34/2017/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phan Văn Giang Ngày ban hành: 11/02/2017 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 34/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH LƯỢNG, MỨC TIỀN ĂN THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chế độ được hưởng
 • Điều 4. Quy định bảo đảm, thực hiện
 • Điều 5. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MỨC TIỀN ĂN THƯỜNG XUYÊN
 • PHỤ LỤC II TIÊU CHUẨN TIỀN THUỐC BỔ
 • PHỤ LỤC III TIÊU CHUẨN, ĐỊNH LƯỢNG ĂN THƯỜNG XUYÊN CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ GIÁO VIÊN THỂ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 34/2017/TT-BQP để xử lý: