Năm 2020: Tích cực phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Kiến trúc 2019 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

ban sac van hoa dan toc trong kien truc, Luat kien truc 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Luật Kiến trúc 2019 chính thức Luật hóa quy định bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc Việt Nam từ 01/7/2020. Cụ thể, một trong những nguyên tắc hoạt động kiến trúc đề cập ở Luật này là việc xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Hơn nữa, tại Điều 5 Luật Kiến trúc 2019 quy định bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc gồm đặc điểm, tính chất tiêu biểu, dấu ấn đặc trưng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa, nghệ thuật; thuần phong mỹ tục của các dân tộc; kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng, được thể hiện trong công trình kiến trúc, tạo nên phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam.

Căn cứ đặc điểm, tính chất tiêu biểu về văn hóa dân tộc của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và quy định nội dung yêu cầu về bản sắc văn hóa dân tộc trong quy chế quản lý kiến trúc phù hợp với địa bàn quản lý. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc.

Đặt biệt, đối với kiến trúc nông thôn nhất định phải bảo đảm kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng địa phương và giải pháp kỹ thuật xây dựng tiên tiến. Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng phải phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương.

Xem thêm các quy định khác tại Luật Kiến trúc 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan