Nghị định 137: Quy định về việc cho phép mua bán điện với nước ngoài

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi.

mua bán điện với nước ngoài, Nghị định 137/2013/NĐ-CP

Nghị định 137: Quy định về việc cho phép mua bán điện với nước ngoài (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 22 Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định việc mua bán điện với nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và được ghi trong giấy phép hoạt động điện lực. Cơ quan có thẩm quyền cho phép bao gồm:

  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài qua lưới điện quốc gia từ cấp điện áp 220 kV trở lên. Bộ Công Thương xem xét đề nghị mua bán điện với nước ngoài của các đơn vị điện lực, trình Thủ tướng Chính phủ;

  • Bộ Công Thương phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài qua lưới điện quốc gia có cấp điện áp dưới 220 kV theo đề nghị của đơn vị điện lực.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng điện ở khu vực biên giới chỉ được mua điện trực tiếp với nước ngoài ở cấp điện áp 0,4 kV và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Là công dân Việt Nam;

  • Có quy mô công suất sử dụng điện dưới 10 kW và không đấu nối được vào hệ thống điện quốc gia hoặc lưới điện tại chỗ;

  • Toàn bộ phần lưới điện từ biên giới đến địa điểm sử dụng điện do bên mua điện đầu tư và quản lý vận hành;

  • Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn điện;

  • Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lưu ý: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, giám sát, kiểm tra việc mua điện với nước ngoài.

Chi tiết xem tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/12/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

22

Văn bản liên quan