Nghị định 61: Nhận diện Cấp hiệu sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, Cấp hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam là biểu trưng thể hiện cấp bậc của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ thuộc Cảnh sát biển Việt Nam mang trên vai áo.

cap hieu si quan canh sat bien Viet Nam, Nghi dinh 61/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Điều 12 Nghị định 61/2019/NĐ-CP quy định cấp hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam cấu tạo cơ bản của cấp hiệu gồm: Nền, đường viền, cúc cấp hiệu, sao và gạch (đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp), vạch (đối với hạ sĩ quan - binh sĩ). Cấp hiệu của sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam, cấp hiệu của quân nhân chuyên nghiệp Cảnh sát biển Việt Nam và cấp hiệu của học viên đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam được quy định khác nhau. Đơn cử như đối với cấp hiệu của sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như sau:

 • Hình dáng: Hai cạnh đầu nhỏ và hai cạnh dọc;

 • Nền cấp hiệu màu xanh dương; nền cấp hiệu của sĩ quan cấp tướng có in chìm hoa văn mặt trống đồng, tâm mặt trống đồng ở vị trí gắn cúc cấp hiệu;

 • Đường viền cấp hiệu màu vàng;

 • Trên nền cấp hiệu gắn: Cúc cấp hiệu, gạch, sao màu vàng. Cúc cấp hiệu hình tròn, dập nổi hoa văn (cấp tướng hình Quốc huy; cấp tá, cấp úy hình hai bông lúa xung quanh và ngôi sao năm cánh màu vàng ở giữa), cấp hiệu của cấp tướng không có gạch ngang, cấp tá có hai gạch ngang, cấp úy có một gạch ngang, số lượng sao:

  • Thiếu úy, Thiếu tá, Thiếu tướng: 01 sao;

  • Trung úy, Trung tá, Trung tướng: 02 sao;

  • Thượng úy, Thượng tá: 03 sao;

  • Đại úy, Đại tá: 04 sao.

Xem cấp hiệu của các chức danh khác tại Nghị định 61/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 28/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan