Nghị định 70: Quy định mức đóng BHYT đối với quân nhân, công an, cơ yếu

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng đối với quân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định như sau:

muc dong BHYT hang thang doi voi quan nhan, CAND, co yeu, nghi dinh 70/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

- Bằng 4,5% tiền lương tháng đối với các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1; Điểm a Khoản 2; các Điểm a và c Khoản 3 Điều 2 Nghị định này;

- Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1; các Điểm b và c Khoản 2; Điểm b Khoản 3 Điều 2 Nghị định này.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng cơ quan có liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp.

Đầu mỗi quý, các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng thực hiện đóng bảo hiểm y tế về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bảo hiểm xã hội tỉnh).

Xem thêm các quy định liên quan tại Nghị định 70/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

20

Văn bản liên quan