Nghỉ thai sản trùng nghỉ hè 2 tháng, giáo viên có được nghỉ bù?

Gần đây, Thư Ký Luật có nhận được khá nhiều thắc mắc của Quý Khách hàng, Thành viên về việc lao động nữ là giáo viên có thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè thì có được nghỉ bù 2 tháng hè đó hay không? Thư Ký Luật xin giải đáp thắc mắc này tại bài viết dưới đây.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, Khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT và  Khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hàng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non và 2 tháng đối với giáo viên phổ thông. Thời gian này giáo viên không phải đi làm nhưng vẫn được hưởng nguyên lương và các phụ cấp. Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường. Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Đồng thời, theo hướng dẫn tại Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB, trường hợp thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè thì giáo viên đó sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động 2012 hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động 2012.

Như vậy, trong trường hợp thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè của giáo viên thì sẽ giải quyết như sau:

- Đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho nghỉ phép trước khi nghỉ chế độ thai sản hoặc lùi thời gian nghỉ sau khi nghỉ thai sản.

- Nếu nhà trường không không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên khác với thời gian nghỉ thai sản thì phải thanh toán bằng tiền cho những ngày nghỉ hằng năm đó.

Theo quy định tại Điều 111, Điều 112 Bộ luật Lao động 2012, số ngày nghỉ phép hàng năm của giáo viên là 12 ngày làm việc và cứ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hàng năm sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC. Cụ thể:

 - Hàng năm căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của cán bộ, công chức; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm.

- Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành.

- Thời gian chi trả: Được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Nguyễn Trinh -

Gởi câu hỏi

5,363

Văn bản liên quan