Nghiêm cấm Thanh tra TNMT cho thuê, cho mượn phương tiện sai mục đích

Đây là một trong các nguyên tắc quan trọng áp dụng cho Thanh tra tài nguyên và môi trường được quy định tại Thông tư 27/2019/TT-BTNMT về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường.

nghiem cam thanh tra tai nguyen moi truong cho thue muon phuong tien sai muc dich, Thong tu 27/2019/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Khoản 1 Điều 3 Thông tư 27/2019/TT-BTNMT quy định cán bộ, công chức thuộc lực lượng Thanh tra tài nguyên và môi trường khi làm nhiệm vụ được phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật để tác nghiệp. Nhưng nghiêm cấm việc cho thuê, cho mượn các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để dùng vào mục đích khác.

Ngoài ra, cán bộ, công chức thuộc lực lượng Thanh tra tài nguyên và môi trường phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để làm nhiệm vụ. Nếu để mất, hư hỏng phải báo cáo ngay cơ quan và chịu mọi trách nhiệm về hậu quả xảy ra trừ trường hợp bất khả kháng; trường hợp thuyên chuyển công tác, nghỉ chế độ hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc phải giao lại cho cơ quan thanh tra các phương tiện, thiết bị được giao quản lý, sử dụng.

Lưu ý, Thông tư 27/2019/TT-BTNMT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc lực lượng Thanh tra tài nguyên và môi trường, bao gồm: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Thông tư 27/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 18/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan