Thông tư 27/2019/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2019/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 27/2019/TT-BTNMT quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 27/2019/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Lê Công Thành Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 27/2019/TT-BTNMT quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương 2. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA LỰC LƯỢNG THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 4. Phương tiện, thiết bị kỹ thuật
 • Điều 5. Định mức về xe chuyên dùng
 • Điều 6. Chế độ và kinh phí mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị kỹ thuật
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC LÔ GÔ THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2019/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 27/2019/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 27/2019/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 27/2019/TT-BTNMT

Đang cập nhật