Người lái ô tô học thêm nhiều nội dung về đạo đức giao thông từ T12/2019

Gần đây, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và có thay đổi nhiều nội dung về đào tạo, kiểm tra và sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô.

Trong đó, đáng ý chú bổ sung thêm nội dung đào tạo trong môn Đạo đức người lái xe và Văn hóa giao thông. Theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT tại Điểm d Khoản 3 Điều 15 quy định môn học này gồm 6 nội dung cơ bản:

- Những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay;

- Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe;

- Cơ chế thị trường và sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh vận tải;

- Trách nhiệm, quyền hạn của người sử dụng lao động, của lái xe trong kinh doanh vận tải;

- Thực hành cấp cứu;

- Kiểm tra.

Thì nay, Thông tư 38/2019/TT-BGTVT bổ sung thêm 02 nội dung mới trong môn học này:

- Văn hóa giao thông;

- Phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

Việc bổ sung thêm nội dung học không làm tăng số giờ đào tạo, tuy nhiên có thể thấy đã chú trọng nhiều hơn đến việc giáo dục trách nhiệm của người lái xe khi tham gia giao thông.

Chi tiết xem tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Lan Anh

Gởi câu hỏi

637

Văn bản liên quan