Người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại VN khi đáp ứng điều kiện gì?

Mới đây, Luật Kiến trúc 2019 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV ngày 13/6/2019.

dieu kien hanh nghe kien truc su cua nguoi nuoc ngoai tai VN, Luat kien truc 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Điều 31 Luật Kiến trúc 2019 quy định người nước ngoài được hành nghề kiến trúc tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Việt Nam hoặc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được Việt Nam công nhận, chuyển đổi;

b) Tuân thủ pháp luật Việt Nam và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề của Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc được Luật Kiến trúc 2019 quy định như sau: 

  • Người nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam dưới 06 tháng thì thực hiện thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc, từ 06 tháng trở lên thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  • Việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ được thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chính phủ quy định chi tiết cách xác định thời gian tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc ở Việt Nam. 

Xem thêm quy định khác tại: Luật Kiến trúc 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan