Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Ngày 13/7/2017 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định cụ thể người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Theo đó, Thông tư 09 quy định tiêu chuẩn người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định tùy theo từng nhóm đối tượng kiểm định cụ thể như sau:

Đối với nhóm A là nồi hơi nhà máy điện:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiệt, cơ khí, cơ điện hoặc tương đương có kinh nghiệm kiểm định nồi hơi nhà máy điện tối thiểu là 03 năm.

Đối với nhóm B, C là nồi hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar, bình chịu áp lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng và  hệ thống điều chế, nạp, cấp, bình, bồn, bể chứa sản phẩm dầu khí, khí dầu mỏ (LPG, LNG, CNG),.. :

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiệt, cơ khí, cơ điện hoặc tương đương có kinh nghiệm kiểm định thiết bị nhóm B, C tối thiểu là 03 năm.

Đối với nhóm D là chai chứa LPG:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiệt, cơ khí, cơ điện hoặc tương đương có kinh nghiệm kiểm định thiết bị nhóm D tối thiểu là 03 năm.

Đối với nhóm E là cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành sử dụng trong khai thác hầm lò:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện hoặc tương đương có kinh nghiệm kiểm định thiết bị nhóm E tối thiểu là 03 năm.

Đối với nhóm G là tời, trục tải mỏ:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, cơ điện, máy xây dựng, tự động hóa hoặc tương đương có kinh nghiệm kiểm định thiết bị nhóm G tối thiểu là 03 năm.

Đối với nhóm H là thiết bị điện phòng nổ:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, tự động hóa, cơ khí, cơ điện hoặc tương đương có kinh nghiệm kiểm định thiết bị nhóm H tối thiểu là 03 năm.

Đối với nhóm I là máy nổ mìn điện (trừ máy nổ mìn điện phòng nổ):

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, tự động hóa, cơ điện hoặc tương đương có kinh nghiệm kiểm định thiết bị nhóm I tối thiểu là 03 năm.

Xem chi tiết Thông tư 09/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 31/8/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

134

Văn bản liên quan