Thông tư 09/2017/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2017/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương Số hiệu: 09/2017/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 13/07/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Lao động

Mục lục Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Phân loại đối tượng kiểm định
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH
 • Điều 4. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định
 • Điều 5. Tài liệu kỹ thuật về đối tượng kiểm định
 • Điều 6. Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định
 • Điều 7. Kiểm định viên
 • Điều 8. Số lượng kiểm định viên
 • Điều 9. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ...
 • Chương III HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG, SÁT HẠCH NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH
 • Điều 10. Hình thức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch
 • Điều 11. Nội dung, thời gian huấn luyện, bồi dưỡng
 • Điều 12. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng
 • Điều 13. Tổ chức sát hạch
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương
 • Điều 15. Trách nhiệm Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 17. Trách nhiệm của Tổ chức kiểm định
 • Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, sở hữu, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ...
 • Điều 19. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
 • PHỤ LỤC 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 3 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
 • PHỤ LỤC 4 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ...
 • PHỤ LỤC 5 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2017/TT-BCT để xử lý: