Nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 được ban hành ngày 30/6/1989. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại văn bản này là các nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ sức khỏe.

 

Cụ thể, theo quy định tại Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989, các nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ sức khỏe bao gồm:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục vệ sinh trong nhân dân; tiến hành các biện pháp dự phòng, cải tạo và làm sạch môi trường sống; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh lao động, vệ sinh lương thực, thực phẩm và nước uống theo quy định của Hội đồng bộ trngưở.

2. Mở rộng mạng lưới nhà nghỉ, nhà điều dưỡng, cơ sở tập luyện thể dục thể thao; kết hợp lao động, học tập với nghỉ ngơi và giải trí; phát triển thể dục thể thao quần chúng để duy trì và phục hồi khả năng lao động.

3. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng và phát triển mạng lưới phòng, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp phát triển hệ thống y tế Nhà nước với y tế tập thể và y tế tư nhân.

4. Xây dựng nền y học Việt Nam kế thừa và phát triển nền y học, dược học cổ truyền dân tộc; kết hợp y học, dược học hiện đại với y học, dược học cổ truyền dân tộc, nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật của y học thế giới vào thực tiễn Việt Nam, xây dựng các mũi nhọn khoa học y học, dược học Việt Nam.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 2 Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 có hiệu lực ngày 11/7/1989. 

Gởi câu hỏi

405

Văn bản liên quan