Nguyên tắc thực hiện quy định mức tiền ăn của HLV, VĐV, GV trong Quân đội

Ngày 11/02/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 34/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.

Theo Thông tư 34, việc đảm bảo thực hiện tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Đối tượng phục vụ biên chế tại bếp ăn của các trung tâm, đoàn, đội thể dục, thể thao không được hưởng mức tiền ăn quy định tại Thông tư 11, được ăn thêm mức 5.000 đồng/người/ngày.

  • Các mức tiền ăn được tính thống nhất giá gạo tám thơm là 21.000 đồng/kg. Khi đơn vị phải mua gạo cao hơn giá trên thì phần chênh lệch được quyết toán theo quy định hiện hành. Trường hợp giá mua gạo thấp hơn quy định, phần chênh lệch được bổ sung để mua thực phẩm bảo đảm ăn cho các đối tượng được hưởng.

  • Người hưởng lương thuộc đối tượng được bảo đảm mức tiền ăn thường xuyên chỉ nộp tiền ăn theo mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh; phần chênh lệch do đơn vị bảo đảm và quyết toán với trên.

  • Các đối tượng chỉ được hưởng một chế độ tiền ăn cao nhất, không được hưởng trùng chế độ tiền ăn. Riêng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tham gia đội tuyển quốc gia được giữ nguyên mức tiền ăn thể thao thường xuyên tại đơn vị.

  • Huấn luyện viên, vận động viên bị chấn thương, khi điều trị lành vết thương trở lại luyện tập được giữ nguyên mức tiền ăn như trước khi bị chấn thương. Trường hợp khi thi đấu trở lại không giữ được hạng, đẳng cấp thì tùy theo điều kiện cụ thể Bộ Tổng Tham mưu xem xét quyết định bảo lưu mức tiền ăn cho phù hợp với huấn luyện viên, vận động viên bảo đảm duy trì khả năng thi đấu.

  • Quân số quyết toán theo danh sách phê duyệt của Bộ Tổng Tham mưu.

  • Giáo viên trực tiếp giảng dạy thể dục, thể thao không được hưởng tiêu chuẩn tiền thuốc bổ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 34.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 34/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 28/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan