Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân Việt Nam

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân Việt Nam
Nguyễn Trinh

Luật Công an nhân dân 2014 được ban hành ngày 27/11/2014 và chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2015. Một trong những nội dung nổi bật quy định tại văn bản này là quy định về nguyên tắc, tổ chức hoạt động của Công an nhân dân.

 

Theo quy định tại Điều 4 Luật Công an nhân dân 2014, Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cơ cấu của Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân và Công an xã.

Công an nhân dân được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

  • Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an;
  • Công an nhân dân được tổ chức tập trung, thống nhất và theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở;
  • Hoạt động của Công an nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định việc tuyển chọn Công an nhân dân được thực hiện như sau:

  • Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khoẻ, có nguyện vọng và năng khiếu phù hợp với công tác công an thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân;
  • Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân.

Nội dung này được quy định tại Điều 5, Điều 7 Luật Công an nhân dân 2014.

 

 

 

Gởi câu hỏi

1,378

Văn bản liên quan