Nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện được thực hiện ra sao?

Mới đây, Bộ Y Tế vừa ký ban hành Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.

Theo đó, 07 nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện được Bộ Y Tế quy định cụ thể tại Thông tư 43/2015/TT-BYT như sau:

  • Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

  • Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật

  • Vận động tiếp nhận tài trợ

  • Hỗ trợ nhân viên y tế

  • Đào tạo, bồi dưỡng

  • Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 43/2015/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan