NHNN hoàn trả tiền cọc mua bán vàng miếng cho TCTD khi nào?

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, Ngân hàng Nhà nước không hoàn trả tiền đặt cọc và thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong trường hợp tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước (đối với mua, bán trực tiếp) hoặc trúng thầu (đối với hình thức đấu thầu) vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 13, điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 15 Thông tư 06/2013/TT-NHNN.

hoan tra tien coc mua ban vang mieng cho TCTD, Thong tu 06/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

Tuy nhiên, trừ các trường hợp quy định trên thì Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) hoàn trả tiền đặt cọc cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp qua tài khoản do tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước theo thời hạn sau đây:

  • Trong ngày giao dịch đối với trường hợp Ngân hàng Nhà nước ngừng mua, bán hoặc hủy đấu thầu và trường hợp tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không được mua, bán hoặc không trúng thầu.

  • Trong ngày làm việc tiếp theo ngày giao dịch đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mua vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

  • Trong 02 (hai) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày giao dịch đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bán vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 13/3/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan