Những quy định cần biết khi tiến hành phân loại sức khỏe

Ngày 06/5/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe.

Theo đó, sức khỏe của người được khám sức khỏe (KSK) được phân loại dựa trên tiêu chuẩn sức khỏe, cụ thể được hướng dẫn chi tiết tại Điều 2 Thông tư 14/2013/TT-BYT như sau:

phan loai suc khoe, Thong tu 14/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Việc phân loại sức khỏe của người được KSK thực hiện theo quy định tại Quyết định 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động.

  • Đối với những trường hợp KSK theo bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành hoặc thừa nhận thì việc phân loại sức khỏe căn cứ vào quy định của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đó.

  • Đối với những trường hợp khám sức khỏe theo yêu cầu nhưng không khám đầy đủ các chuyên khoa theo mẫu Giấy KSK quy định tại Thông tư này, thì cơ sở KBCB nơi thực hiện việc KSK chỉ khám, kết luận đối với từng chuyên khoa theo yêu cầu của đối tượng KSK và không phân loại sức khỏe.

Về chi phí khám sức khỏe: các tổ chức, cá nhân đề nghị KSK phải trả chi phí KSK cho cơ sở KSK theo mức giá dịch vụ KBCB đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo thỏa thuận giữa hai đơn vị, trừ các trường hợp được miễn hoặc giảm theo quy định của pháp luật.

Nếu trong trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp từ hai Giấy KSK trở lên thì phải nộp thêm phí cấp Giấy KSK theo quy định của pháp luật. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ hoạt động KSK được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

104

Văn bản liên quan